gildedflicker

Gilded Flicker

Gilded Flicker. Photo by Glenn Seplak.