Pasihleewi Mihtukw Niipaahum cracking tree

takwiinaxke waak noolii

niish tawsun waak takwiinaxke waak niishaAnushiik Kiisheelumukweengw
eelu miiluyeengw yoon kway kiishkwihk